Lassie se vrací. Svazek druhý.

Knight, Eric
Knihovna a tiskárna pro nevidomé, 2001. [112] s. v Braillovu písmu