Lásky Žofie Bosniakové.

Nižnánsky, Jozef
2. vyd. Petrklíč, 2007. 263 s.