Lásky George Sandové.

Roya, Maurice
Jan Svátek, 1929. 248 s.
Edice: Sand, George: Výbor nejlepších knih ; sv. 8