Láska za groš.

Rajský, Milan
1. vyd. Vydav. pol. lit, 1968. 175 s.