Láska : Příspěvky k její problematice : Šest dopisů a hra.

Vápeník, Rudolf
Vydání první. Nová osvěta, 1946. 130-[III] s.