Láska skrze Poznání, aneb, O kresleném Dávání : pro všechny odvážné, kdo mají doma pastelky.

Beranová, Jarmila
2., dopl. vyd. Pro Engineering, 2006. 116 s.