Láska na Mississippi.

Blake, Jennifer
Vyd. 1. Baronet, 2002. 235 s.