Dva šansony, několik blues a sonety : Láska je strom, nenávist je déšť ; kresby L. Rektoris.

Vávra, Miloš; il. Rektoris, Ladislav
Sdružení MAC, . 49, 31 s.