Láska elegická : (výber z intímnej lyriky).

Mihálik, Vojtech; ed. Gerbóc, Jozef; il. Hložník, Vincent
1. vyd. Smena, 1969. 172 s.