Lanna : příspěvek k dějinám hospodářského vývoje v Čechách a v Československu.

Žákavec, Theodor; Harlas, František Xaver; Malý, Jaromír; ed. Stocký, Josef
Spolek československých inženýrů, 1936. 347 s.