Lalla Rookh.

Moore, Thomas
J. Otto, . 103 s.; 3 sv
Edice: Sborník světové poesie ; č. 33, 48, 59