Labyrint světa a ráj srdce to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost-.

Komenský, Jan Amos
3. vyd. v Odeonu. Odeon, 1984. 195 s., příl