Labyrint světa a ráj srdce to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy omrzení všeho-.

Komenský, Jan Amos
1. vyd. Naše vojsko, 1958. 255 s.