Labyrint světa a ráj srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení-.

Komenský, Jan Amos; Tichý, František Rut
Kalich, 1948. 255+(1) s.