Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení.

Komenský, Jan Amos; ed. Kořínek, Josef
2. vyd. I.L. Kober, 1879. 254 s.