Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení.

Komenský, Jan Amos; Bílý, František; ed. Bílý, František
Vyd. 2. Nákladem knihkupectví J. Barviče, . xxxx, 158 s.