Labyrint světa a Ráj srdce, to jest: Světlé vymalování.

Komenský, Jan Amos
První vydání. Státní nakladatelství, 1948. 205-[II] s.