Labyrint světa a ráj srdce, to jest: Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání, alekdoždoma v srdci svém sedě s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli uspokojení a radosti že přichází : výbor 20 kapitol.

Komenský, Jan Amos
Druhé vydání. Topičova edice, 1937. 73 s.
Edice: Sbírka souvislé četby školní ; [Sv.] 88