Labyrint světa a ráj srdce.

Komenský, Jan Amos; il. Huptych, Miroslav; ed. Makovička, Tomáš
Vyd. v tomto provedení 1. Práh, 2013. 267 s.