Labyrint světa a ráj srdce.

Komenský, Jan Amos
1908.