Labyrint světa a Ráj srdce.

Komenský, Jan Amos
1906.