Labyrint světa a ráj srdce.

Komenský, Jan Amos
2. vyd. Nákladem kněhkupectví I.L. Kober, . 254 s.; 1 sv