Labyrint světa a ráj srdce

Jan Amos Komenský; il. Miroslav Huptych
Práh, . 286