Labyrint světa a Lusthauz srdce to jest světlé vymalování kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání.

Komenský, Jan Amos; ed. Brambora, Josef; il. Duša, Ferdiš
Evropský literární klub, 1941. 176 s.