Labužnická kuchařka.

Roubínek, Zdeněk
2., přeprac. a dopl. vyd. Dona, 1998. 212 s., [16] s. obr. příl