Laborem exercens : Encyklika Jana Pavla II. o lidské práci ze 14. září 1981.

Jan Pavel
1. vyd. Zvon, 1991. 70 s.