Laboratorní metody v technologii vody : určeno pro posl. fak. technologie paliv a vody.

Tuček, Ferdinand
2., nezm. vyd. SNTL, 1983. 246 s.