Laboratorní deník : zač jsme bojovali.

Zahradník, Rudolf; ed. Šléglová, Božena; ed. Zahradníková, Milena; ed. Žohová, Růžena
Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2007. 254 s.
Edice: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky ; 2/2007