Laboratorní cvičení z fyziky.

Uhrová, Helena
Vyd. 2., přeprac. Vysoká škola chemicko-technologická, Chemicko-inženýrská fakulta, 2001. 180 s.