Laboratorní cvičení z fyziky 1.

Malá, Zuzana; Nováková, Danuše; Vítů, Tomáš
Vyd. 2., přeprac. České vysoké učení technické, 2009. 136 s.