Laboratorní cvičení z fyzikální chemie : Učebnice pro 4. roč. stř. prům. škol chem. a škol s chem. zaměřením.

Uher, Otto; Plzák, František
5., nezm. vyd. SNTL, 1970. 423, [4] s.
Edice: Řada chemické literatury