Laboratorní cvičení z chemického inženýrství.

Ludvík, Miloslav
Vyd. 4., přeprac. Vysoká škola chemicko-technologická, 2000. [122] s.