Laboratorní cvičení : učeb. text pro 3. a 5. roč. oborů 031-01/2 - Hutnictví železa, 031-02/2 - Hutnictví neželezných kovů, studia při zaměstnání a pro 2. roč. tříletého večerního studia absolventů stř. škol naprům.školách hutnických.

Brotánek, Zdeněk; Škubal, Jiří; Bartoš, Jiří
1. vyd. SNTL, 1963. 196, [1] s.
Edice: Řada hutnické lit