Laboratórne cvičenia s výpočty v anorganickej chemii.

Gažo, Ján
1. vyd. Slov. vydav. techn. liter, 1967. 350 s.
Edice: Edícia chemickej literatúry