Laboratoře pro práce s radioaktivními isotopy.

Kotrba, Jan; Koblic, Odolen; Mach, M
Vyd. 1. Státní nakladatelství technické literatury, 1953. 131 s.