L'étranger : Cizinec.

Camus, Albert
Vyd. v dvojjazyčné komentované verzi 1. Garamond, 2009. 271 s.
Edice: Texte bilingue avec commentaires