L.A. Seneky: Vybrané rozhovory--.

Seneca, Lucius Annaeus
Vyd. 2. Nákladem Fr. Drdáckého, 1914. 136 s.