Kytička pomněnek tatíčkovi Masarykovi.

Štork, A
Společnost československého Červeného kříže, 1938. 132 s.