Kytice československých národních písní : pro školy jedno až trojtřídní.

Horčička, Josef; Plicka, Karel
Vyd. C (jednodílné). Unie, 1921. 278 s.