Kytice čarovných rostlin.

Pejml, Karel
Springer a spol, 1938. 118 s.