Kyselé hrozny : Verše rozmarné a pošetilé.

Mašek, Karel
Bursík a Kohout, 1895. 137 s.