Kybernetické aspekty živých systémov.

1. vyd. Vydav. Slov. akadémie vied, 1973. 125 s.