Květy písemnictví domácího i cizího : čítanka pro jednoroční učebné kursy IV. třídy měšťanských škol.

Tožička, Bohumil
B. Tožička, 1923. 208 s.