Květnové povstání českého lidu.

Žižka, Jaroslav
ÚV NF ČSSR, 1975. 161 s.