Květnice mariánská : sbírka mariánských písní lidových ku poctě Panny Marie.

V. Kotrba, . 97 s.