Květná neděle : autobiografická koláž.

Vonnegut, Kurt
Vyd. 1. Argo, 2004. 260 s.