Kvalitativní spektrální analysa a srovnávací tabulky. [Sv.1], Text.

Kuba, Josef
1. vyd. SNTL, 1954. 121 s., 2 tb