Kurs rozpočetnictví průmyslových podniků : Soubor příloh k přednáškám.

nákl. vl, 1949. 1 sv