Kupecké počtářství : učebnice pro žáky pokračovacích škol kupeckých.

Červenka, Viktor
Unie, 1912. 140, [v] s.