Kultura středověku.

Spunar, Pavel
2. pozměněné a dopl. vyd. Academia, 1995. 226 s.